Ekibimiz

Üstün iş ahlâkı ve titiz çalışma ilkesini benimsemiş
uzman profesyonel ekibimiz ve iş ortaklarımız ile
sizlere destek oluyoruz

20210729e70d338c-736f-4ad6-9990-c63d166beadb.jpg

 

Özverili ve titiz çalışma ilkesini benimsemiş
uzman profesyonel ekibimiz ve iş ortaklarımızla
sizlere destek oluyoruz

202107292b68c207-817a-40d2-afba-53068e557fd0.jpg

 

 

                                                 İŞ ORTAKLARIMIZ

202108029801ddf0-da08-4d6f-8cc2-65e2a054538c.jpg

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi (BU-SDCPC) disiplinler arası bilgi ve deneyim aracılığıyla küresel toplum için sürdürülebilir kalkınma ve ilgili paydaşlar ile yakın işbirliği içerisinde yenilikçi teknoloji transferi sağlamaktadir.

Boğaziçi Üniversitesi’nin bir araştırma merkezi olan ofis, en iyi uygulamalarin yapılmasını ve sürdürülebilir bölgelerdeki sürdürülebilir üniversite kampüslerinin devamlı desteğini saglamaya yönelik işbirliğini kapsayan yenilikçi öğretme ve uygulamalı araştırmayı geliştirmektedir. Sürdürülebilir kentsel planlama kavramı da son yıllarda kavrayıcı sistematik yaklaşımın ve idari düzenin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasıyla gündeme gelmektedir.

2021080274af4248-7273-4770-9c53-0da6ecc2aa02.jpg

UN SDSN Türkiye'nin temel misyonu sürdürülebilir kalkınma alanında karşılaşılan sorunlara kalıcı çözümler üretebilmek için paydaşları bir araya getirebilmektir. Bilim insanlarının, iş dünyasının ve sivil toplumun ortak akıl ve gayretleri ile yaratacakları çözümleri devlete iletmek ve bu konuda politikalar üretilmesine yardımcı olmak UN SDSN'in en önemli varlık sebebidir. 

Sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde UN SDSN Türkiye'ye düşen görev, öncelikle ülkemizin sürdürülebilirlik açısından nerede durduğunu belirlemek ve paydaşların katkılarıyla sürdürülebilirlik sorunlarına çözüm önerileri geliştirmektir. Bu açıdan bakıldığında UN SDSN'in görevi diğer BM kuruluşları gibi projeler üretmek yerine; projeler üretecek kişi ve kuruluşları, çözülmesi gereken problemler çevresinde bir araya getirecek zemini oluşturmaktır.